AK PARTİ OSMANİYE MİLLETVEKİLİ KAYA’DAN Covid-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILAN TORBA KANUN DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili, “Tüm kesimlerin beklentilerini karşılayan geniş kapsamlı çalışmalar Covid -19 virüsü tehditline karşı hızla  hayata geçirilmektedir.” dedi.

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaya “Kredi garanti fonunun kapsamının genişletilmesi amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak 25 milyar Türk lirasından 50 milyar Türk lirasına çıkarılmaktadır. Ayrıca firmaların yanına gerçek ve tüzel kişiler ile ticari işletmeler de eklenerek şahısların kredilerine kefalet sağlayan kurumların da fondan yararlanması sağlanacaktır.

30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılma koşullarında kolaylaştırma yapılmaktadır. Kısa çalışma başlama tarihinden önceki çalışma süresi 90 günden 60 güne, son 3 yıl içinde 600 gün olan sigortalı çalışma zorunluluğu 450 güne indirilmektedir. Bu madde kapsamında başvuru tarihini 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcı ve işletmelerin 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemde ödemesi gereken kira, kesin tahsis ve izin, irtifak hakkı kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı ödenmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri başvuru şartı aranmaksızın 6 ay süre ile ertelenmektedir.

Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarılmakta ve Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına kadar artırma yetkisi verilmektedir. Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan, kısmi süreli çalışan, puantaj usulü çalışanların ve ev hizmetlerinde çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin tamamlanma zorunluluğu kaldırılmaktadır. Kısmi süreli çalışan, puantaj usulü çalışan ve ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar için genel sağlık sigortasından faydalanmak için çalışılması gereken asgari çalışma süresi aylık 20 günden 8 güne indirilmektedir.

Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılan ikramiye ödemelerinin öne çekilebilmesine imkân sağlanmaktadır. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine yapılan asgari ödeme tutarı 1000 TL’den 1.500 TL’ye çıkarılmaktadır. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için risk merkezine bildirilen kişilerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar borçların tamamının ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması halinde bunlara ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanmaktadır.  24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulmaktadır. Hükümlüye tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10 da 1’ ini ödemek ve kalan kısmını 3 aylık sürenin bitiminden itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece ceza mahkûmiyetinin ortadan kaldırılması öngörülmektedir. İşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkarılmaktadır. 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmektedir. 30 Nisan 2020’ye kadar tüm adli süreler ile icra takipleri durdurulmaktadır. Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin ve tazyik hapsi için öngörülen zamanaşımı süreleri, 5271 sayılı Kanunda düzenlenene koruma tedbirlerine ilişkin süreler ile 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler kapsam dışındadır. Durma süresinin sonunda Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 ayı geçmemek üzere bir kez daha uzatabilecektir. 1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işyeri kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracıların çıkarılmaması amaçlanmaktadır.

Kaya  son olarak korona virüs sürecinde büyük bir gayretle özverili , gecesini gündüzüne katarak çalışan ve toplumun tüm kesimlerinin takdirini kazanan fedakar sağlık çalışanlarının unutulmadığını ve ilk kez özel bir düzenlemenin hayata geçirildiğine dikkat çekti. Kaya  “Sağlık personellerine ek ödemeler yapılmasına ilişkin yönetmelik 1 Mart 2020’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakanımız tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek. Sağlık çalışanlarımızın hiç kuşkusuz sonuna kadar hak ettikleri bir çalışma ve destek olduğu düşünmekteyim.

Sadece ülkemiz değil tüm dünya zor bir süreçten geçiyor. Bu yaşanan olumsuzluklara rağmen  biz toplum olarak süreci atlatıp, daha güçlü çıkmamıza inşallah vesile olacak.

Devlet tüm imkanlarıyla gerek iş dünyasının gerekse vatandaşını kapsayacak şekilde hızlı tedbirler alarak milletinin yanında olduğunu hissettirmektedir.  Toplumun her kesimini önemseyen ve taleplerine cevap veren geniş kapsamlı bir çalışma hazırlanarak Genel Kurul’da hızla kabul edilmektedir.

İhtiyaç duyulan düzenlemeler yerinde ve zamanında hızla karar alınıp yapılmaya devam edecektir.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlıklarımız sevk ve idaresinde topyekûn devlet-milleti ile kenetlenmiştir. İşbirliği ile üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir.

Bu vesile ile ‘Lütfen, bizler sizin için sahadayız çalışıyoruz, evde kalın, uyarılarına dikkat edin, en kısa zamanda inşallah önlem, tedbir, dua ve sabırla her şey düzelecek, bu süreçten daha güç bir şekilde çıkacağız. “ şeklinde konuştu