Dörtyol Ziraat Odası Yönetimi; ?Çiftçi Ve Üretici Yok Hükmünde Sayıldı?

Dörtyol Ziraat Odası Başkanı İbrahim Seyhan ve Yönetim kurulu dün bir araya gelerek 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü yapılan meclis birleşiminin ikinci oturumunda alınan kararları değerlendirdi. Dörtyol Ziraat Odası Başkanı İbrahim Seyhan yönetim kurulu toplantısının ardından gazetemize yaptığı açıklamada; "Ziraat Odaları, kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplin ve ahlâkını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Dörtyol Belediyesi tarafından 2018 yılında Odamıza ihale yoluyla ücreti mukabilinde tahsis edilen ve Çiftçi Mallarını Koruma Kurulunun da kullanacağı bina alanı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü yapılan meclis birleşiminde, meclis üyelerinin oy çokluğuyla iptal edilmiş bulunmakta. Bizler bir meslek odasının temsilcileri ve üyeleri olarak dayanışma içerisinde Odamızın ihtiyaç duyduğu yeri en nezih şekilde donatmaya muktediriz. Bu konuda kimseye de ihtiyaç duymayız. 2018 yılı içerisinde Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu oluşturulduğunda dönemin Belediye Başkanı nezaket ve örnek gösterilecek bir işbirliği sergilemiş ve hem odamız, hem de Çiftçi Mallarını Koruma Kurulunun rahat hizmet vereceği bir bina oluşması konusunda bizlere yardımcı olacağını beyan etmiştir. Dörtyol Belediyesinin Odamızla işbirliği yaparak çiftçi ve üreticilerimizin sorunlarına eğiliyor olması bizleri oldukça memnun etmiştir. Fakat geldiğimiz süreçte kamu yararına faaliyet gösteren odamız üyeleri olan çiftçi ve üreticilerimiz yok hükmünde sayılmakta. Dörtyol Belediye Meclisinin oy çokluğuyla aldığı bu kararı saygıyla karşılıyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz." dedi. Haber:Sedat İSKENDEROĞLU ? Dörtyol