Dünya`da her dokuz kişiden biri kronik açlık çekiyor

OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü`nde görevli Gıda Yüksek Mühendisi Onur Tenekeci, dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen, her dokuz kişiden birinin kronik açlık çektiğini söyledi. Osmaniye Özel Bilge Atabey Okulunda düzenlenen etkinlikte ilköğretim öğrencilerine yönelik "sıfır açlık" konusunda bilgilendirme yapıldı. Dünyada açlıkla mücadele edilmesine duyulan ihtiyacın yeniden arttığını vurgulayan Tenekeci, küresel olarak bir süredir düşüşte olan kronik açlık ve dengesiz beslenme oranlarının, tekrar tırmanışa geçtiğini, bu durumun, açlıkla mücadele sürecinde uzun yıllar boyunca elde edilen kazanımları tehdit ettiğini ifade etti. HER YIL 3,4 MİLYON KİŞİ AŞIRI KİLODAN ÖLÜYOR Dünyada her dokuz kişiden birinin kronik açlık çektiğini kaydeden Onur Tenekeci, "Dünyada aşırı derecede yoksulluk çeken insanların yaklaşık yüzde 70`i kırsal bölgelerde yaşıyor. Bu insanların çoğu tarımla geçiniyor. Her yıl açlık nedeniyle ölen kişi sayısı; sıtma, verem ve AIDS nedeniyle ölen kişi sayısı toplamından daha fazladır. Her yıl dengesiz beslenmenin küresel ekonomiye maliyeti 3,5 trilyon dolar düzeyindedir. Bebek ölümlerinin yaklaşık yüzde 45`i yetersiz beslenmeyle ilişkilidir. 1,9 milyar kişi dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası aşırı kiloludur. Bu kişilerin 672 milyonu obezdir. Her yıl 3,4 milyon kişi aşırı kilodan dolayı hayatını kaybediyor. Tüm dünyada üretilen gıdanın üçte biri, kayba uğramakta ya da çöpe atılmaktadır. Gıda kayıp ve israfının küresel maliyeti yaklaşık 1 trilyon dolardır. Bu maliyet, sanayileşmiş ülkelerde yaklaşık 680 milyar dolar düzeyindeyken gelişmekte olan ülkelerde 310 milyar dolar olmaktadır." dedi. HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI "Açlığa Son" hedefinin herkesin görevi ve tüm insanların faydasına olduğunun altını çizen Tenekeci, "Devletler, kuruluşlar, çiftçiler ve özel sektör; Açlığa Son hedefine ulaşmada önemli rol oynayabilir; fakat bu hedefe tek başlarına ulaşmaları mümkün değildir. Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. Bu hedefe ulaşmak için herkes dünyadaki kaynakları daha akıllıca kullanmalı, besin değeri yüksek diyetler uygulamalı, israfı azaltmalı, daha sürdürülebilir yaşam tarzları benimsemeli, hedefleri gerçekleştirme konusunda fikir ve görüş paylaşımında bulunmalıdır." diye konuştu. Konuşmanın ardından, Gıda Yüksek Mühendisi Onur Tenekeci öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. /İbrahim EMÜL