Gübre satış ve sevki takip edilecek

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, lisans sahibi gübre üreticisi ve ithalatçısı firmalarca piyasaya arz edilen tüm ürünlerin satış ve sevk işlemlerinin 1 temmuz itibariyle Gübre Takip Sistemi (GTS )üzerinden DNA Barkotlu kare kodlu veya kare kodlu olarak yapılacağını duyurdu. Bakanlığın gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen "Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktaran Müdür Sağlam, "Bu kapsamda 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan nitratlı gübreler yani AN, CAN, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat ile 01 Temmuz 2018 tarihinden itibaren azotlu tekli gübrelerin olan Üre, %21 AS ambalaj içine DNA Barkod ve ambalaj dışına kare kod uygulanacak, bunların dışında kalan diğer gübrelerin her boyuttaki ambalajlarına sadece kare kod uygulanacaktır. Ancak ambalaj dışına uygulanacak kare kod etiketleri DNA Barkotlu (DNA Bandrol) olacak ve bütün ürünleri kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Gübre üreticileri tarafından gübre dağıtıcılarına sevk edilen gübrelerin GTS üzerinden DNA Barkotlu kare kodları veya kare kodları okutularak teslim alınacak ve gübre dağıtıcılarınca çiftçilere satış işlemleri de yine gübre ambalajında bulunan kare kodun GTS üzerinden okutulmak suretiyle yapılacaktır." dedi. Müdür İbrahim Sağlam, il genelinde faaliyet gösteren gübre üreticilerinin ve dağıtıcılarının konuya hassasiyet göstermelerini, çiftçilerin ise ambalaj üzerinde Barkot ve kare kod olmayan ürünleri satın almamaları gerektiğini sözlerine ekled