İşletmelerde afet bilinci eğitimi

Osmaniye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından, il merkez ve ilçelerde ki, yıllık ortalama personel mevcudu 100`den fazla olan kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarına yönelik, `afet ve acil durum, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ve sivil savunma hizmetleri ile ilgili denetim ve eğitim programları devam ediyor. Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut,afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etme, kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarının, AFAD ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütme, binaların yangından korunması, ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesi, sığınaklar, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında eğitim ve denetim gerçekleştirmek üzere kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik eğitim çalışmalarına başladıklarını söyledi. Denetleme kavramı üzerinde önemle durulduğunu belirten Müdür Bulut, "Çünkü olası bir afet ve acil durum öncesinde kurum ve kuruluşların önlemlerini alması ve Sivil Savunma planlarına uygun şekilde hareket etmesiyle olası maddi ve manevi kayıpların büyük ölçüde önüne geçilmiş olunduğunu biliyor, üzerimizdeki sorumluluk bilinciyle verdiğimiz eğitimlerle kurum ve kuruluşların personellerini bilgilendiriyoruz." dedi. Serhat Bulut, planlı denetim ve eğitimlerin 6 aralığa kadar devam edeceğini söyledi. Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE