Osmaniye`de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Osmaniye Tabip Odası tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı 100`üncü yılı kutlama etkinlikleri dolayısıyla, Atatürk Anıtı`na çelenk sunuldu. Devlet Bahçeli Meydanı Tören Alanındaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı`nın okunmasıyla başladı. Oda Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, sağlık hizmetinde kullanılan tüm aşı, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlarda ithalata bağımlı olunduğunu belirterek, "Sadece hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız yerli ve millidir. Sağlıkta dışa bağımlılığın azaltılması gerekmektedir." dedi. Dr. Asu Kaya Gedik, "Biz hekimler bu yüzyılı, insanların yaralarını sararak, acılarını dindirerek geçirdik; önümüzdeki yüzyılda aynı hekimlik yolunda insanlık için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Dünya da yoksulluğun arttığı; toprak, hava ve suların ağır kimyasallarla kirlendiğini ve bunların neticesinde kanser, kronik hastalıklar ve obezitenin logaritmik arttığı bir yaşam-hastalık sarmalı görmekteyiz. Bilgisizlik, tedbirsizlik ve ihmaller iş cinayetlerine neden olmaktadır. Aşı reddi ülkemizde hızla artmakta, buna mukabil kızamık gibi vakalar görülür hale gelmiştir. Aşı politikaları tekrar gözden geçirilmeli ve hızla eylemde bulunulmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetine odaklanılmalı, öncelenmelidir. Çünkü en kolay, en ucuz ve en ideal olanıdır." diye konuştu. 10 BİNDEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE UĞRAMAKTA Tüm hekimlerin emekliliğinin aynı olması gerektiğini kaydeden Gedik şöyle devam etti: "Aramızda sosyal güvenlik açısından ayrım yapılmasını doğru bulmuyoruz. Emekli sandığı ile bağ-kur-SSK arasında fark olmamalıdır. Çalışan hekimlerin özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır. Biz hekimler ağır çalışma şartlarında, tüm sağlık çalışanları ile fedakarlıkla emek vermekteyiz. Performans ve döner sermaye sistemi süratle revize edilmelidir. Nitelik değil niceliği hedefleyen performans uygulamalarının olumsuz sonuçlarını görmekteyiz. Sağlık hizmetlerinde yaşanan şiddetin önlenmesi amacı ile yapılmış bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak uygulanan şiddetin sonrasına ilişkin işleyişe dair düzenleme yapılmıştır. Bizim talebimiz önleyici tedbirlerdir. Kaybettiğimiz tüm hekimleri saygıyla anıyoruz. Her yıl on binden fazla sağlık çalışanı sözlü veya fiziksel şiddete uğramakta ve bu şiddet öldürücü boyutlardadır. Hazırladığımız "Şiddet Önleme Yasası`nın" TBMM tarafından gündeme alınmasını talep ediyoruz." Konuşmanın ardından, hekimler şiddete karşı ellerinde bulunan beyaz balonları gökyüzüne bıraktılar.