BU  DÜNYA  YALAN     

Gazetemizin Şairlerinden Salim Zeki Zülfikar hocamız Bu dünya yalan isimli bir şiir kaleme aldı.

Gazetemizin Şairlerinden Salim Zeki Zülfikar hocamız Bu dünya yalan isimli bir şiir kaleme aldı.

 

BU  DÜNYA  YALAN        

                                                   

Sevenden  ayrılma, sevgiden  kaçma,

Gönülden  gönüle  sevgisiz uçma,

Dostunu  kardeş  bil,  sırrını  açma,

Kalp  kırma,  can  yakma,   bu  dünya  yalan.

 

Güler yüzde konuş, kalpte  gül  açsın,

Doğruya  kardeş ol, huzur  gül  açsın,

Adalet  duygusu,  ön  safa  geçsin,

Kalp  kırma,  can  yakma,   bu  dünya  yalan.

 

Yalandan  uzak  dur, gül  yüzün  gülsün,

Ağlayanı  güldür, kıymetin  artsın,

Sen  seni  değil  de ,  el  seni  tartsın,

Kalp  kırma,  can  yakma,   bu  dünya  yalan.    

 

Güvenin  tam  olsun, seni  sevene,

El  uzatma  yabanın  gonca  gülüne,

Namaz  kıl, oruç  tut, sarıl  Rab’bine

Kalp  kırma,  can  yakma,   bu  dünya  yalan.    

 

Korkutma  mazlumu, alma  ahını,

Dindir   garibanın   göz  yaşlarını,

Esirgeme  düşkünden  yardımlarını,

Kalp  kırma,  can  yakma,   bu  dünya  yalan.

 

Düşmana  sırt  dönme,  sözüne  kanma,

Yanlışa  göz yumma, zulme  eğilme,

Hak  hukuk  yolunda  koş  ve yorulma,

Kalp  kırma,  can  yakma,   bu  dünya  yalan.

 

Zülfikar  kalbinin  sesini  dinle,

Zalime baş  kaldır, yanlışı  önle,

Soruna  çözüm  ol, din  ve  imanla,

Kalp  kırma,  can  yakma,   bu  dünya  yalan.