"DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİNDEN VAZ, GEÇİLMELİ İHALELER ŞEFFAF OLMALI"

İyi Parti Dörtyol Belediye Meclis Üyeleri Av. Emre Arık ve Zeki Dere 02 Aralık 2019 Pazartesi günü yapılan 2019 yılı 11. Meclis Birleşiminde yazılı soru önergesi verdiler.

İyi Parti Dörtyol Belediye Meclis Üyeleri Av. Emre Arık ve Zeki Dere yazılı soru önergelerinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimler sonrasında oluşan yeni yönetim tarafından çok fazla doğrudan temin yöntemine gidildiğini, bu uygulamadan vazgeçilerek ihalelerin 4734 sayılı İhale kanunu çerçevesinde yapılmasının rekabet, şeffaflık ve kamu menfaatine çok daha uygun olacağını belirttiler.

Dörtyol Belediyesinin 4734 sayılı İhale kanunu çerçevesinde son dönemde sadece iki adet ihaleye çıktığı ve bu ihaleleri de iptal ettiğini belirten İyi Parti Dörtyol Belediye Meclis Üyeleri Av. Emre Arık ve Zeki Dere verdikleri yazılı soru önergesinde; "5393 Sayılı Belediye Kanunun Gündem başlıklı 21. Maddesinin ikinci fıkrası “Her ayın ilk toplantısında belediye başkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır.” Denildiğinden aşağıda belirtmiş olduğumuz Belediyemize ait iş ve işlemlerle ilgili konuların gündeme alınarak Belediye Meclisimizce Karara bağlanmasını talep ediyoruz.

Belediyemiz bir kamu kurumudur. Kamu kurumları kamunun menfaatini gözeterek, kanunlara uygunluk çerçevesinde görev ve hizmetlerini gerçekleştirirler. Belediyemiz kamuya karşı asli olan görev ve hizmetlerini gerçekleştirirken doğal olarak bazı yapım işi, hizmet işi ve mal alımlarını yapmaktadır. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimler sonrasında oluşan yeni yönetim yeni bir hizmet anlayışıyla bir takım iş ve işlemleri yaptıklarını görmekteyiz. Kamu kurumları; yapım işi, hizmet işi ve mal alımlarını genelde rekabet, şeffaflık ve kamu menfaatine en uygun olan 4734 sayılı İhale kanunun 19. Madde Açık ihale yöntemi ile yaptıkları bilinmektedir. En uygun olanı da bu yöntemdir. Yine aynı kanunun 22. Maddesi Doğrudan Temin yöntemi ile kamu kurumları yapım işi, hizmet işi ve mal alım gerçekleştirdikleri görülse de bu madde hükümlerinin uygulanması şeffaflık, rekabet ve kamu menfaati açısından kısıtlamalara tabidir. Hal böyle olunca Belediyemiz yeni yönetim yeni hizmet anlayışı kapsamında son 9 ay dır 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Açık İhale Usulü yöntemi ile pek ihale yapmadığı, yapmış olduğu bir kısım ihalelerin ise ilan aşamasında iptal edildiği, aynı kanunun 22. madde doğrudan temin yöntemi ile iş ve işlemleri yaptıkları anlaşılmaktadır. Doğrudan temin yöntemi ile yapılan iş ve işlemleri kontrol etmek zor olmaktadır. Bu yöntemin sıklıkla uygulanması neticesinde kamu kurumları bir çok zararlara uğramakta, yapılan işlere ilişkin mükerrer ödemeler dahi olmaktadır. Hatta bazı yerlerde (İlçemiz Atatürk Parkında beton parke bordür yapım işi) önce iş yapılıp bitirilmekte akabinde doğrudan temin yöntemi ile evrak düzenlenip ödeme yapıldığı bilgisi bizlere ulaşmaktadır.

Bu sebeplerden dolayıdır ki; Mahalli İdareler Seçim sonrasında, son 9 ay içinde Belediyemiz tüm birimlerince ilgili İhale Kanunu çerçevesinde ve aynı Kanunun doğrudan temin yöntemi ile yapılan evrakların, faturaların kamu menfaati kapsamında incelemeye tabi tutulması için gereğinin Belediye Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz." dediler.

Haber:Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol