ERZİNLİ ÇEVRECİLER TERMİK SANTRALİ DURDURDU

Hatay İli Erzin İlçesinde faaliyet gösteren Erzin Çevre ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği Aşağı Burnaz mevkiinde kurulmak istenen Termik Santrale karşı 2014 yılında açtıkları davayı kazandı ve yürütmeyi durdurma kararı aldırdı.

            Hatay 1. İdare Mahkemesinde görülen dava neticesinde Aşağı Burnaz mevkiinde kurulacak termik santralin hem doğal yaşama, hem de tarım alanlarına zararı olacağı belirtildi.

            Erzin Çevre ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği adına açılan davayı takip eden Av. Ümit Arif ÖZSOY karar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; " Doğu Akdeniz'de, Erzin'de Burnaz kumullarına , 1.sınıf tarım, zeytinlik ve sulak alanlarının yanı başına kurulması düşünülen kömürlü termik santrallere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar düzenlemesini , sivil toplum kuruluşları adına açtığımız davada Hatay İdare Mahkemesi  kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

            Kararda , kömürlü termik santrallerin sadece kurulan parselle etki alanının sınırlı olmadığı, yanı başındaki zeytin, narenciye tarım arazileri, Burnaz kumulları, sulak alanlarla birlikte etki alanının değerlendirilmesi gerektiği, bölgenin İskenderun Kertenkelesi'nin Anadolu'daki tek yaşam alanı olduğu,  imar düzenlemesinin bu yönleriyle bilimsel ve hukuksal dayanaktan yoksun olduğu belirtildi.

            Kararda termik santrallerin etki alanlarının geniş olduğu , sadece ekonomik olarak değerlendirilmemesi gerektiği doğaya, tarıma, sulak alanlara ve zeytinlik alanlara verilecek zararlarla birlikte uzun vadeli etkilerinin değerlendirilmesi gerektiği, imar planlarının bu husus gözetilerek yapılması gerektiği vurgulandı.

            Bu kararla birlikte Erzin Burnaz kumullarına yapılması planlanan termik santrallerin hukuksal dayanağı bir kez daha kalmamış oldu." dedi.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol