Hatay EXPO 2021`e Ne Kadar Hazır?

Araştırma ve raporlama faaliyetleri İSTE-SEA tarafından yürütülen, Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği?nin (HASİAD) ?Hatay EXPO 2021?e Ne Kadar Hazır? başlıklı proje raporu http://iste-sea.org/download/SEA_PR012018  linkinden kamuoyu ile paylaşılmıştır. Hatay?ın 2021?de ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Bahçecilik EXPO?su B1 (Uluslararası Katılımlı Bahçecilik EXPO?su-Uzun Süreli) kategorisindedir. Bahçecilik EXPO?ları beşi direkt, dördü dolaylı olmak üzere dokuz etki kanalından ekonomik büyümeye, beş etki kanalından ise kalkınmaya katkı sağlamaktadır. 2010-2013 döneminde B kategorisinde düzenlenmiş olan dört organizasyonun (Tayvan, Xi?an, Ching Mai ve Suncheon) bölge ve ülke ekonomilerine katkıları incelendiğinde, konaklama, gıda-restoran, taşımacılık, hediyelik eşya sektörlerinde en az %24?lük ciro artışı sağlandığı, on binlerce kişinin istihdam edildiği, çiçek ihracatında %35 artış yaşandığı ve 1 milyar ABD Doları üzerinde üretim artışı ile ekonomik katkı sağlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu organizasyonlarla eş değer başarının sağlanacağı varsayımı altında EXPO 2021?in Hatay?daki işsizliği 1,9-4 puan aralığında aşağı çekebileceği, ildeki kişi başına gayri safi katma değeri ise 392 ABD Doları yukarı çekebileceği öngörülmüştür. Ancak bu öngörüler Hatay?daki organizasyonun kıyas organizasyonlarla benzer bir performans sergileyeceği varsayımına dayanmaktadır. Öte yandan Antalya?daki organizasyonun çıktıları EXPO?dan pozitif ekonomik etki sağlamanın o kadar da kolay olmadığına işaret etmektedir. Organizasyon süreci bir yana, bu projede Hatay?ın EXPO 2021?den maksimum faydayı sağlamak için gelişim sağlaması gereken alanlar incelenmiştir. Bu ihtiyaçlar ?yeşil şehir?, ?ulaştırma altyapısı?, ?turizm çekiciliği?, ?bahçecilik sektörü? ve ?Hatay?a ulaşım? başlıkları altında özetlenmiş olup Hatay?ın yalnızca ulaştırma altyapısı ve ulaşım başlıklarında organizasyona %50 hazır olduğu, diğer başlıklarda ise ciddi bir yetersizlik olduğu sonucuna varılmıştır. EXPO 2021?den daha çok fayda sağlamak adına, ildeki yetersizlikler de gözetilerek il için öncelikli üç dönüşüm ekseni önerilmiştir. Projede ?yaşanabilirlik?, ?turizm altyapısı ve çekiciliği? ile ?iletişim stratejisi ve şehir imajı? eksenlerinde sunulan stratejik önerilerin amacı Hatay?ı daha yaşanabilir, daha çekici ve daha markalaşmış kılmaktır.