HAYVANCILIK DESTEKLEME BAŞVURULARI BAŞLADI

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, bakanlık tarafından uygulanan hayvancılık desteklemeleri kapsamında, buzağı, malak, dişi manda, arılı kovan, çoban istihdamı ve besilik erkek sığır desteklemesi başvurularının alınmaya başladığını duyurdu.
2019 yılında doğan, doğduğu işletmede 120 gün kalmış, dişilere şap ve brusella, erkeklere  şap  aşıları  yapılmış  olan  buzağılara  350 - 575  TL  arası  destekleme  ödemesi yapılacağını kaydeden Müdür Sağlam, "Destekleme kapsamında başvurular iki dönem halinde alınacak olup, ilk başvuru dönemi  31 aralıkta sona erecek olup, ikinci  başvuru  dönemi 1 nisan - 15 haziran 2020 tarihleri  arasında  yapılacaktır.  Bu  dönemlerin  herhangi  birinde başvuru  yapan  yetiştiricilerimizin  tekrar  başvuru  yapmalarına  gerek  yoktur. Yetiştirici, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği ve SS Hay-Kooperatif Birliğine üye ise üyesi olduğu birliğe, hiç bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerin ise bizzat İl İlçe Tarım ve Orman  Müdürlüklerine  başvuruda  bulunması  gerekmektedir.  Başvuru  dönemleri  dışında başvuru kabul edilmeyeceği için yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için yukarıda belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları önem taşımaktadır." dedi.
Dişi Mandalara ve doğduğu işletmede 4 ay kalmış, dişilere şap ve brusella, erkeklere şap aşıları yapılmış olan malaklara 250 TL Baş destekleme ödemesi yapılacağını kaydeden Müdür Sağlam şunları kaydetti: "Manda ve Malak desteklemesinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin 31 aralığa kadar İl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmektedir. Arıcılık kayıt sistemine kayıtlı, en az 30 en fazla 1000 adet arılı kovana sahip, Arıcılar Birliği ve Bal Üreticileri Birliği üyesi arıcılara arılı kovan başına 15 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.  Desteklemeden  yararlanmak  isteyen  arıcılarımızın  20 aralık 2019  tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerekmektedir. Erkek Besi Desteklemesi kapsamında yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET'e işletme ve hayvanların kaydı yapılmış, mevzuata uygun kesimhanelerde kesilmiş, 12 aylık yaştan büyük erkek sığırlara 250 TL destekleme ödemesi  yapılacaktır. Desteklemeden  yararlanmak  isteyen  yetiştiricilerimizin  31 ocak 2020 tarihi  mesai  bitimine  kadar  kesim  ücreti  faturası alındı  makbuzu - kesilecek  hayvan  veya karkasının alım satımına ilişkin satış belgesi, kesimhane Resmi Veteriner Hekimi tarafından onaylanmış kesim cetveli ve TÜRKVET'ten alınmış il ilçe müdürlüğü onaylı kesim raporu  ile şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca  en  az  100  baş  anaç  koyun-keçi  hayvan  varlığına  sahip  işletmelere  veya çobanlara 5.000 TL destekleme ödemesi yapılacak olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin 31 aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerekmektedir"