Kırsal kalkınma projelerine hibe desteği

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında, tarıma dayalı yatırımların destekleneceğini söyledi. Müdür Sağlam, program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların, 30 eylül günü mesai bitimine kadar projelerini internet üzerinden giriş yaparak müracaatlarını tamamlamalarının gerekmekte olduğunu söyledi. Sağlam, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında yayımlanan tebliğin, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti. Hibe kapsamında değerlendirilecek olan yatırım konulardan bahseden İbrahim Sağlam, "Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğuk hava deposu, Çelik silo, Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,hibe kapsamında değerlendirilmektedir. Yayınlanan tebliğde hibeye esas proje üst limitleri ise tüzel kişilerde yeni yatırım için 2 milyon 500 bin TL, tamamlama yatırımları için 1 milyon 750 bin TL, modernizasyon yatırımları için 1 milyon 250 bin TL. Gerçek kişiler için yeni yatırım için 1 milyon 250 bin TL, tamamlama yatırımları için 1 milyon TL ve Modernizasyon yatırımları için ise 750 bin TL. Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcılar müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir. Amacımız üretimi bu tesisler vasıtasıyla teşvik etmek, tarımsal sanayiyi yaygın hale getirmek ve tarımı sanayiye entegre etmek bu sayede tarımı ve çiftçilerimizi istenilen seviyeye yükseltmektir. 13. etap proje başvuruları başlamış olup tüm çiftçi, esnaf ve yatırımcıları, iş adamlarımızı ve girişimcileri daha fazla bilgi için Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bekliyoruz. Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak yatırımcılara her konuda yardıma hazırız." dedi. Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE