Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu Yayımlandı

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü`nce hazırlanan `Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kılavuzu` yayımlandı. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında başlatılan çalışma sonucu; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitim ve öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi ve bu yolla her kademede üretilecek öğretmen kılavuz kitapları sayesinde bu alanların "Okul Dışı Öğrenme Ortamı" olarak daha etkin kullanılması için bu kılavuzun hazırlandığı ve https://osmaniye.meb.gov.tr/ adresinde yayınlandığı kaydedildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, hazırlanan bu kılavuz sayesinde öğrencilerin "Okul Dışı Öğrenme Ortamına" katkı sağlayarak ilin doğal, tarihî ve kültürel ortamların gelecek nesiller tarafından tanınması ve gözetilmesi, ayrıca öğretim programlarındaki kazanımları yaparak ve yaşayarak öğrenilmesine katkı sağlanması amaçlanmakta olduğunu söyledi. Aydın Albak, projenin 2019-2020 eğitim öğretim yılında il genelinde pilot olarak belirlenen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ile lise düzeyindeki okullarda uygulanacağını, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise il geneli her kademede tüm okullarda uygulanmasının planlanmakta olduğunu belirtti.