OKÜ’LÜ AKADEMİSYENDEN “ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÜZERİNE GÜNCEL ÇALIŞMALAR” İSİMLİ KAYNAK KİTAP YAYINLANDI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ergün Kara ile Doç. Dr. Müjdat Avcı’nın editörlüğünü yaptığı “Örgütsel Davranış Üzerine Güncel Çalışmalar” isimli kaynak niteliğindeki kitap yayınlandı.

Konuyla ilgili olarak kendisi ile yaptığımız röportajda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ergün KARA, kitapla ilgili şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine farklı üniversitelerde görev yapan ve alanlarında saygın toplam 14 hocamızla birlikte üzerinde uzun zamandır emek verdiğimiz“Örgütsel Davranış Üzerine Güncel Çalışmalar” isimli yeni kitabımızı okuyucularımızla buluşturduğumuz için çok mutluyuz.Her aşamasında ayrı bir heyecan duyduğum bu çalışmamızda her bölüm kendi içerisinde örnek olaylarla anlatılmaya çalışılmış ve güncel çalışmalara yer verilmiştir.

Kitabımız örgütsel davranış dünyası literatürüne yeni kavramlar üzerinde durarak Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalının araştırma konusu yaptığı 'örgüt' ve 'bireyi' detaylı ve güncel olarak anlatma çabasının bir ürünüdür. Ekibin bir parçası olarak bu çalışmanın içerisinde yer almak ve eserimizi okuyucularımızla buluşturmak bizler için tarif edilemez bir gurur kaynağı olmuştur.

Ayrıca OKÜ-Ailesinin birer ferdi olarak, Kütüphanemize bir eser daha katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür bilimsel çalışmaların ortaya konulması öncelikle huzurlu bir atmosferin varlığı ile mümkündür. Bizlere böylesi bir ortamı sağlayan Saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Murat TÜRK’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ergün KARA, kitabın hazırlanması sürecinde yardım ve desteğini gördüğü kişilere de teşekkür etti.Kara, bu konuda “ Editoryal süreci birlikte yürüttüğümüz değerli hocam Müjdat Avcı’ya, sekreterya kısmında görev alan Yüksek Lisans öğrencilerimiz Şahin Güvel’e, Birsen Koçak’a, Ceren Çelik’e ve İsmet Başboğa’ya, Kitabın tashih işlemlerinde yardımlarını çokça gördüğümüz (OKÜ) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Sayın Necati Gök’e, Öte yandan bu kitap çalışmasının tüm sürecinde manevi desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz İ.İ.B.F. Fakülte Sekreteri Sayın Mehmet Çavdar’a ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreteri “Gönül Adamı” Sayın Bilal Ehliz’e, Ayrıca Kitaba sunuş, teşekkür ve önsöz yazıları yazarak katkı sağlayan ve kitabın uluslararası anlamda geçerliliğini arttıran örgütsel davranış dünyasının duayen hocası olan İstanbul Kültür Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mahmut Paksoy’a, İ.İ.B.F. Dekanımız Sayın Prof. Dr. Selim Coşkun’a, Rektör Yardımcımız Sayın Susran Erkan Eroğlu'na ve üzerimde çok emeği olanRektörümüz Prof. Dr. Murat TÜRK’e saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

TEBRİK EDİYOR, BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ

Şimdiye kadar öncesinde iki kitap ve çok sayıda makale yayımlayarak başarılı bir özgeçmişe sahip olan Kara, teknoloji ve inovasyona açık, beşeri ilişkileri yüksek ve eğitim heyecanı ile dolu bir kişi olarak bilinmektedir. Eğitim ve meslek hayatı boyunca kendi alanı ile ilgili birçok seminer, panel, toplantı ve kongrelere katılan Dr. Öğr. Üyesi Ergün KARA pek çok ulusal ve uluslararası alanda makaleleri, atıfları, bildirileri ve kitaplarda bölümleri bulunmaktadır.Biz de basın olarak uzun ve yorucu bir çalışmanın sonucu olarak kaynak niteliğinde güzel bir eser kazandıran Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin başarılı hocası Dr. Öğr. Üyesi Ergün KARA ve Doç. Dr. Müjdat Avcı’yı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.