OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİSİ YENİ KARARLAR ALDI

İl Hıfzıssıhha Meclisi 03.09.2020 tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanarak yeni kararlar aldı.

İl Hıfzıssıhha Meclisi 03.09.2020 tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır.

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.

 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

 

Gelinen bu aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

 

1- İlimizde sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

 

Ancak nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

- Nikâh merasimi şeklinde düğün veya nikâh yapılacak dügün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

 

- Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

 

- Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh törenlerine katılmasının yasaklanmasına,

 

- Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağłanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

 

- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi șeklindeki düğün ve nikahlarda, bu karar ve genelgeler hususlar dışında İçişleri Bakanlığının Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid- l9 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

 

- Alının bu kararlara en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmasına, 

 

2- İlimiz Merkez  İlçe Yediocak Mahallesi  Şehit Savaş Gürlek Sokakta Koronavirüs (Covid-19) tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında pozitif vakalar ve temas öyküsünün olması nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince Şehit Savaş Gürlek Sokağın Akyar Caddesi Karataş Konutları bitiminden Dr. Mahmut Kobener Caddesine kadar ve 17 Nolu ASM arasındaki Karanfil Apartmanın önünden geçen ara yol dahil 03.09.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına,

 

3- Gerektiğinde Koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka tespit edilen cadde, sokak, bina, daire, müstakil evlerin kapılarına, uygun yerlere pozitif vaka bulunduğuna dair bilgilendirici, uyarıcı levha ve şerit konulmasına,

 

4- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,  oy birliği ile karar verilmiştir.