OSMANİYE'YE YER FISTIĞI MÜZESİ YAPILACAK

 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU) kapsamında, Osmaniye İl Özer İdaresi tarafından, "Osmaniye Yer Fıstığı Müzesi" adı altında yapılan proje başvurusu, desteklenmeye hak kazandı.
Yer fıstığının geçmişten günümüze değişim ve gelişim sürecinin, sergilenerek nesiller arası bağ oluşturma fikrinin bir müze ile olgunlaştırılması ve uygulamaya açılmasıyla birlikte, Osmaniye'nin kültürel değeri olan yer fıstığı ile ilgili çeşitli eserlerin toplanması, kaydedilip en iyi şartlarda korunması, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak maksadıyla belgeleme, sergileme, eğitim amaçlarıyla, uluslararası standartlara sahip, kapsamlı bir ürün belleği müzesi oluşturulacağı kaydedildi.
Ayrıca kentin, TR63 Bölgesi içerisinde kavsak noktasında yer alması ve gelişmeye açık bir yer olması nedeniyle yapılacak olan uluslararası standartlara sahip nitelikli bir yer fıstığı müzesi ile Osmaniye'nin ve dolayısıyla bölgenin turizm potansiyelinin artmasını sağlayacağı vurgulandı.
Yer fıstığı müzesi, Osmaniye'nin marka değerini destekleyen bir yapılanma olarak da, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinde de önemli bir unsur niteliğinde. Müzenin eğitsel ve kültürel faaliyetlerinin, toplumun gelişmesi hizmetine sunulması ile de yer fıstığının değeri arttırılacak.