OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TARAMA VE TAKİP PROGRAMI EĞİTİMİ

Osmaniye'de, aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları, toplum sağlığı merkezi ve ilçe sağlık müdürlüğü başkanları ile koordinasyonda görevli personele yönelik Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı konusunda eğitim verildi. Osmaniye Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda ki eğitimler, Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonunda görevli Uzman Zübeyde Gündede ve Osmaniye Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Orçun Demir tarafından sunuldu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, amaçlarının, bireylerin doğduğu andan itibaren izlemlerinin yapılabildiği aile sağlığı merkezlerinde otizm riski bulunan olguları erken dönemde tespit etmek ve tanı, tedavi ve rehabilitasyon zincirinin kurulmasını sağlamak olduğunu belirtti. Çocukların hastalıklardan korunması, aşılanması kadar gelişimlerinin desteklenmesi, olası risklerin erken dönemde tespiti ve yönlendirilmesinin de oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Öznavruz, "Aile hekimliği nüfusuna kayıtlı 18-36 ay arasındaki tüm çocukların Otizm risk faktörleri bakımından değerlendirilmesini ve riskli olguların yönlendirilmesi ve takiplerini kapsamaktadır. Otizm konusunda farkındalığın artırılması, erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Yapılan değerlendirmelerle çocukların hayatlarında anlamlı farklar yaratabilir ve toplumsal hayata katılımlarını sağlayarak sağlıklı bireyin gelişimini destekleyebiliriz."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE