Oylar Hangi Durumda Geçerli Sayılacak

24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 27. dönem milletvekili genel seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminde oyların sayım ve dökümü ile görevli sandık kurullarının görev ve yetkileri belirten 202 sayılı genelge esas ve ilke olarak hem birleşik oy pusulalarının ve hem de oy zarflarının sandık kurulu mührü ile mühürlenmesini öngörmektedir. İstisna olarak, ancak Sandık Kurullarının ihmali halinde mühürsüz oy pusulaları ve oy zarfları da geçerli sayılmaktadır. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı E. Hâkim Av. İzzet Doğan yaptığı açıklamada, ?2017?deki Anayasa değişikliğine dair halkoylamasıyla ilgili genelgenin 41. Maddesi nedeni ile mühürsüz oy zarflarının geçerli sayılması büyük tartışma yaratmıştı. YSK, 24 Haziran?da yapılacak seçimler için bu tartışmaları önleyecek yeni bir düzenleme yaptı. Bu yeni düzenlemede, esas ve ilke olarak, birleşik oy pusulalarının ve oy zarflarının mühürlü olması gerektiğini, Sandık Kurulu?nun ihmali halinde mühürsüz olan oy pusulaları ve zarfların da geçerli olacağını kabul etti. Ancak, üzerinde Sandık Kurulu mührü bulunmamasına rağmen YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ve oy pusulaları ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır, çevrilerek tasnif edilip masanın üzerine konulur.? dedi. Açıklamalarını sürdüren Doğan, ?YSK?nın 202 sayılı genelgesinin 12. Maddesinde, oy pusulalarıyla ilgili olarak ?Sandık Kurulu, ant içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerlerini düzenleme işini bitirdikten sonra hazır bulunanlar önünde teslim aldığı ve üzeri numaralanıp paketlenmiş birleşik oy pusulası paketini açıp, oy pusulalarını sayar; bir gün önce kullanılmak üzere mühürlenmiş ancak kullanılmadan ertesi güne kalan birleşik oy pusulaları hariç, YSK? tarafından numaralanarak, mühürlü şekilde paketlenmiş birleşik oy pusulası paketini açıp, tümünü sayar, birleşik oy pusulalarının her birinin arkasını Sandık Kurulu mührü ile mühürler  ve birleşik oy pusulalarının sayısı ile her birinin arkasının Sandık Kurulu mührüyle mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir.? Denilmektedir. Aynı Genelgede oy zarfları içinse yine, ?Sandık kurulu ilçe seçim kurulundan teslim alınan filigranlı kâğıttan üretilmiş ve ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu amblemi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı mührünü taşıyan sarı renkte bastırılmış olan oy zarflarını sayar, her zarfın üzerine Sandık Kurulu mührünü basar ve zarfların sayısı ile her birinin ön yüzünün Sandık Kurulu mührüyle mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir.? Şeklinde düzenleme yapılmıştır. İşte bu nedenle Sandık Kurulları en geç saat 7?de toplandıktan ve görev dağılımı yaptıktan sonra, zarf ve oy pusulalarını torbadan çıkarılarak eksiksiz bir şekilde saymalı ve gözlemciler de bu hususa dikkat edip, gerekirse Sandık Kurulu Başkanını uyarmalıdır. Özellikle Sandık Kurullarının bütün zarf ve oy pusulalarını Sandık Kurulu mührü ile mühürlemesi ve mührün basılacağı yerin Sandık Kurulu Kararıyla belirlenmesi ve bunun karar defterine yazılması istenmelidir. Böylelikle olası dışarıdan gelebilecek oy pusulaları kolaylıkla tespit edilebilir.? şeklinde konuştu.   MÜHÜRSÜZ ZARFLAR VE OY PUSULALARI İstisnai durumun ise geçerli ve geçersiz zarflar başlığı ile genelgenin 41. Maddesinde düzenlenmiş olduğuna işaret eden Doğan, ?Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır, çevrilerek tasnif edilip masanın üzerine konulur. Yani bu zarflar hukuken geçerli sayılacaktır. Genelgenin 42. Maddesinin g fıkrası ise, yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının Sandık Kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması halinde de oyların geçerli sayılacağını belirtmektedir.?  dedi.   GEÇERLİ KİMLİK BELGELERİ VE ENGELLİ SEÇMENLER Seçmenlere uyarılarda bulunan Doğan, ?Seçmenler oy kullanmaya giderken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini mutlaka yanında bulundurmalıdır. Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.? diye ekledi.   SEÇMENLERİN YAPTIĞI EN BÜYÜK HATA Yıllarca Seçim Kurulu Başkanlığı yaptığını ifade eden Doğan, ?Seçmenin yaptığı en büyük yanlışlıklardan biri de şikayetlerini oy kullandıkları sandık kurullarına yapmadan şikâyet ve itirazlarıyla ilgili ilçe veya il seçim kurullarına başvurmalarıdır. Böylece zaman kaybettikleri gibi usule de uymamış olur ve şikayetleri ret olunur. Yani seçmen önce oyunu kullandığı veya kullanacağı sandık kuruluna şikâyet ve itirazını bildirmeli, olumsuz sonuçlanırsa, bu karara karşı ilçe seçim kuruluna itiraz etmeli ve buradan da olumsuz karar alınması halinde itirazını il seçim ve en sonrasında ise Yüksek Seçim Kuruluna taşımalıdır. Oylar sayılırken yurttaşlar sayımı izleyebilir. Buna engel olunmak istenirse görevli avukatlar olay yerine çağırılmalıdır. Pazar günü yapılacak seçimlerin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.? diyerek sözlerini sonlandırdı.