S 400?lerin Birinin Yeri Amanos Dağlarının Zirvesidir

İsmet İPEK/Araştırmacı-Yazar Ülkemizin hava savunması için MSB tarafından Rusya?dan satın alınan S 400 füze sisteminin bataryaları ülkemize teslim ediliyor. Yetkililerin yaptığı saha analizleri ve araştırmaları neticesinde S 400?lerden ikisinin911 km?lik Suriye sınırımızın hava sahasını korumak içinolacağı, bunlardan bir bataryanın Şanlıurfa?ya diğerinin Mersin?e veya Hatay?a konuşlandırılacağı dillendiriliyor. Osmaniyeliler olarak biz de S 400?lerden birinin Amanos Dağlarının zirvesine konuşlandırılmasını istiyoruz. NEDEN AMANOS DAĞLARI? Bölge halkı arasında Gavurdağları olarak ta bilinen Amanos Dağları, anti Torosların üzerindeki sıradağların ismidir. Kıbrıs/Beşparmak dağlarından başlayıp deniz altından devamla Hatay sınırlarında ortaya çıkan Amanos Dağları Osmaniye?yi birhilal gibi sardıktan sonra Düldül Dağında Toros Dağları ile birleşir. Anadolu?yu Suriye?ye bağlayan yol üzerindedir. Doğu Akdeniz sahilindedir. Amanos dağları Suriye sınırının en stratejik bölgesindedir. Amanos dağlarının Suriye?ye bakan cephesine Kürt Dağları denir. Amanos Dağlarında PKK ile mücadelede en çok şehit verilen yer Cebel ve Zorkun yaylaları bölgesidir. 4.7.1996?da Zorkun/Fenk yolu ayrımında Komando Çavuş Mustafa Kandemir, 28.7.1996?da Zorkun/Sarüce yokuşu başında Piyade Teğmen Yılmaz Uyanık ve Er Mehmet Coşkun, 19 Temmuz 2007?de Zorkun/Karıncalı yol ayrımında Jandarma Komando Onbaşı Mustafa Baltacı, 15 Ağustos 2011?de Zorkun/Sarüce yokuşu başında, iftar anında Piyade Er Rıfkı Damar, 11.04.1999 günü Dereli Köyü Orman İletme Deposunda Uzman Çavuş Zekeriyya Şahin, Jandarma Onbaşı Cüneyt Kırlı, Jandarma Er Süleyman Acar, Sivil Uğur Dağ, 12.05.1999 günü Karataş/Karasil Deresinde (Araç mayına bastığında) Jandarma Er Yavuz Ayan, Jandarma Komando er Bayram Demirci şehit edilmiştir. Aynı yıl Zorkun/Karanlıkdere operasyonunda şehit olan emekli Polis Kadir Kızar?ın acısı yüreğimizdedir. Terör korkusu, terörist baskılar ve sivil katliam Gavurdağlarını korku dağları haline getirmiş, bölge halkını canından bezdirmiştir. CEBELİBEREKET SULTAN ABDÜLHAMİT?İN BİR GÜVENLİKPROJESİDİR Osmanlı devrinde yüksek Gavurdağlarını aşan yolcuların, tüccar kervanlarının hatta Surre Alaylarının (hac kervanlarının) can ve mal güvenliğini sağlamak için özel özen gösterilmiştir. Payas?taSokullu Mehmet Paşa Kervansarayı bu yüzden Derbent (Karakol) olarak tesis edilmiştir. 1700?lerden itibaren Gavurdağlarınımekân tutan, kervan soyan derebeylerin, eşkıyalık yapan aşiretlerin tedibi için 9 defa ordu gönderilmiştir. 1865 yılında Ahmet Cevdet Paşa?nın kurduğu Fırka-i ıslahiye ile Gavurdağlarının güvenliği temin edilebilmiştir. Sultan Abdülhamit, ?bu etrafın ahalisinin hukukundan emin olması? için 93 harbinin zor yıllarında Payas Sancağını Gavurdağlarınınen hâkim yerindeki Yarpuz Köyü?ne, bugünkü Cebel yaylasına naklettirmiş, adına Cebelibereket Sancağı demiştir. Sultan Abdülhamit İslahiye ve Hassa ilçelerini Antep?ten, Bahçe ilçesini Maraş?tan alıp Cebelibereket sancağına bağlayarak bölgenin huzurunu temin etmiştir. 93 harbinin hezimetinin yaşandığı, Osmanlı devletinin Avrupa?dan ve Galata bankerlerinden borç para alarak ayakta durmaya çalıştığı zoryıllarda, 1878 yılında Yarpuz Köyüne yaptırılan Cebelibereket Hükümet Konağı Sultan Abdülhamit projesinin bir örneğidir. Hükümet konağına tarih düşüren şair Adana Valisi Ziya Paşa Cebelibereket Sancağının Gavurdağlarına naklinin sebebini çok güzel özetlemiştir. ?Hüdâ devletle Hân-ı Abdulhamîd?ipâyidâritsün Ki ahdinde memâlik feyz ü irfânakarîn oldu. Payas?danYarpuz?acâ-yi hükûmet naklidüp şimdi Bu etrafın ahalîsi hukukundan emîn oldu. Vilayetde Ziya Vali iken yazdı bu tarihi Yapıldı buraya Bâb-ül Hükûmet dil-nişîn oldu? SONUÇ VE ÖNERİ Amanos dağlarının en canlı bölgesi Zorkun yaylası çevresidir. Zorkun yaylası; Karıncalı, Üçkoz, Bağrıaçık, Taşlıufacık, Sırapınar, Küşne, Hınzırı, Tuztaşı, Mitisin, Fenk, Göğöküz, Olukbaşı yaylalarının merkezidir. 100.000?den fazla insanın yaşadığı bölgedir. Amanos Dağlarının, bölgedeki PKK terör örgütünün haberleşmesinde istasyon merkezi olduğu söylenir. TSK?nın başarılı Zeytin Dalı operasyonu ile Suriye?nin en stratejik sınırı olan Afrin bölgesi kontrol altına alındıktan sonra Gavurdağlarında terör bitmiştir. Suriye sınırının kontrolünün sürekliliği için S 400?lerden birinin Amanos Dağlarının zirvesine belki de Keldaz?ın tepesine, mesela Halep gösteren mevkiine konuşlandırılması bu yüzden çok önemlidir. Bu uygulama Amanos Dağlarına terör yönünden güvenlik, turizm yönünden canlılık getirecektir.