Sağlık çalışanlarına, "Otizm Spektrum Bozukluğu" eğitimi

Osmaniye`de Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarına yönelik, "Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı" eğitimi düzenlendi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonunda Osmaniye Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimlere konuşmacı olarak Uzman Zübeyde Gündede ve Osmaniye Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Orçun Demir katıldı. Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019) 3 Aralık 2016 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu Kararı olarak yayımlandığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, "Otizm Spektrum Bozukluğunda amaç; bireylerin doğduğu andan itibaren izlemlerinin yapılabildiği aile sağlığı merkezlerinde Otizm riski bulunan olguları erken dönemde tespit etmek tanı, tedavi ve rehabilitasyon zincirinin kurulmasını sağlamaktır. Aile hekimliği nüfusuna kayıtlı 18-36 ay arasındaki tüm çocukların Otizm risk faktörleri bakımından değerlendirilmesini ve riskli olguların yönlendirilmesi ve takiplerini kapsamaktadır. Otizm konusunda farkındalığın artırılması, erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir." dedi.