Sağlık tesislerinde tasarruf takip birimleri kuruldu

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tesislerde, Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) birimleri kuruldu. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılmasının arttırılması ve harcamaların azaltılması amacı ile kurulan birimlerin tanıtım toplantısı; İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz Başkanlığında, idareciler, il ve ilçe sağlık tesislerinin yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Proje faaliyetlerinin il düzeyinde takibinin ve uygulamasının sağlanması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı her bir Sağlık Tesisinde kurulan Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) birimlerinde öncelikle; tasarruf ve gelir arttırıcı program ve projeler oluşturmak, program ve projelerin uygulama takibini yapmak, program ve projelerin raporlanmasını yapmak, tasarruf çalışması yapılacak alanları belirlemek, tasarruf çalışması alanlarında yapılan tespit ve risk analizleri değerlendirmek, tasarruf çalışması alanları için uygulama takvimini değerlendirmek, uygulamaya ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, hizmet değerlendirmesi yapmak ve tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesinin sağlamanın çalışmaların temelini oluşturacağı kaydedildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulduğunu belirterek, "Kamuda kullanılan kaynakların verimli kullanılmasının arttırılması ve harcamaların azaltılması amacını güden program kapsamında Bakanlığımız bünyesinde Tasarruf Takip Ofisi kurulmuştur. Bakanlığımızda kurulan Tasarruf Takip Ofislerinin İl düzeyinde iş ve işlemlerinin takibinin sağlanması amacıyla Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı tüm Sağlık Tesislerimizde "Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar Birimleri" kurulmuştur." dedi. Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE