Sivil savunma uzman ve amirlerine eğitim

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, kamu ve özel kuruluşlardaki sivil savunma planlaması yapan sivil savunma uzman ve amirlerine, sivil savunma tedbirlerinin arttırılması ve planlamasının daha etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla eğitim verildi. Osmaniye AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ve beş gün süren eğitimlere 60`ın üzerinde personel katıldı. Kursiyerlere, sivil savunma kanunu, bütünleşik afet yönetimi, günümüz savaşları, ikaz ve alarm sistemleri, sığınaklar, yangın, daire ve müesseselerde sivil savunma planlama esasları, sivil savunma uzman ve amirin görevleri konuları anlatıldı. Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, Sivil Savunma Uzman ve Amiri eğitimiyle ilgili açıklamada bulundu.Sivil savunmanın önemine değinen Müdür Bulut, şu ifadelere yer verdi: "Sivil Savunmayı gerektiren haller ve afet ve acil durumlarda can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Sivil savunma uzman ve amirlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler de bu çalışmanın bir parçasını oluşturmaktadır. Hayatımızın her anında olduğu gibi işyerlerimizde de sivil savunmanın ciddiyetini eğitime katılan uzman ve amirlere detaylı olarak ifade ettik. Olası bir afet ve acil duruma ve sivil savunmayı gerektirecek durumlara hazır bulunmakla birlikte; vatandaşlarımıza, afetlerin yaşanmadığı ve sivil savunmaya ihtiyaç duyulmadığı güzel ve mutlu günler diliyorum." Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE