Üniversitelerin sosyal medya ağlarının nabzını tutan proje

Türkiye`de, 2007 yılı sonrasında kurulan üniversiteler, kurumsal sosyal medya ağları ve web sayfaları vasıtasıyla mercek altına alındı. Yürütücülüğünü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Aslı Sezgin`in yaptığı, TOBB ETÜ Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Görsel iletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zaliha İnci Karabacak`ın araştırmacı olarak görev aldığı ve TÜBİTAK 1002 desteğiyle gerçekleştirilen, "Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı" başlıklı proje sonuçlandı. TÜBİTAK Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) tarafından desteklenen projede ayrıca, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü araştırma görevlileri Kamile Elmasoğlu, Emir Türkoğlu ile TOBB ETÜ Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Emre Şahin de görev aldı. Doç. Dr. Ayşe Aslı Sezgin, projede, 2007 yılından itibaren her ilde bir üniversitenin kurulduğu Türkiye`de, kurulan bu yeni üniversitelerin yükseköğretim alanındaki rekabet ortamını sosyal medya ağları ve web sayfaları vasıtasıyla nasıl yönettikleri kapsamlı bir analiz ile değerlendirildiğini söyledi. Çalışmada, 43 devlet ve 36 vakıf üniversitesinin incelendiğine değinen Sezgin, üniversitelerin bulundukları ilde, ilin dinamik bir gücü olma potansiyeli ile başta eğitim-öğretim faaliyetlerinde, şehir-üniversite iş birliği, üniversite-sanayi iş birliği, sosyokültürel yapılanma ve kalkınma gibi farklı alanlarda beklentiye cevap verme yönündeki adımları takip edildiğin, sosyal medya ağlarında ve web sayfalarında üniversitelerin mevcut yapısının ve beklentinin hangi noktada olduğu ve kurumsal profillerinin nasıl yansıtıldığı incelendiğini kaydetti. KURUMSAL DEĞERLERİNİ PAYLAŞIMLARINA TAŞIYAN ÜNİVERSİTELER "BEĞENİ" ALIYOR Üniversitelerin kurumsal sosyal medya ağlarındaki içeriğin ayrıntılı bir şekilde incelendiği projede, olumlu ve olumsuz özelliklerin devlet ve vakıf üniversitelerinin kurumsal görünümleri konusunda önemli ipuçları verdiğini aktaran Sezgin, "Genel ifadelerle olumlu özellikler incelendiğinde, etkileşime izin veren ve rekabette üstünlük ölçütünü bilimsel-sosyal-kültürel faaliyetler kapsamında yürüten üniversitelerin bu yönde gerçekleştirdikleri paylaşımlarla çok sayıda takipçi sayısına ve beğeni düzeyine eriştikleri gözlendi." dedi. "DÜŞÜK" PROFİLİN NEDENLERİ Özellikle devlet üniversitelerinin, kurumsal sosyal medya ağları ile kurumsal web sayfaları incelendiğinde genel olarak yönetim eksenli ve birbirini tekrar eden paylaşımlar ve haberlerin, olumsuz bir değerlendirme ile düşük profile sahip olmalarına neden olduğunun gözlendiğini ifade eden Sezgin şöyle devam etti: "Üniversitelerin kurumsal sosyal medya ağlarının ve web sayfalarının kapsamlı bir analizle değerlendirildiği projede son olarak kurumsal iletişim yönetimi başlığı altında, üniversitelerin kurumsal yeni medya kanallarını etkin yönetmeleri konusunda, proje sonuçları neticesinde bir model önerisinde bulunuldu. Etkin rekabetin anahtarı olarak sunulan model önerisinde, Öğrenci odaklı, Sosyal sorumluluk anlayışına sahip, Kültürel-bölgesel özellikleri dikkate alan, Tutarlı, bilimsel ve gerçeği yansıtan, Görsel iletişim konusunda dikkat çekici, yaratıcı Kurumsal kimliğini koruyarak bunu pekiştirecek içeriğe sahip sosyal medya ağlarının ve web sayfalarının yönetimi konusunda tüm ayrıntılar aktarıldı." Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE