• Pazartesi 22 ° / 15 ° Fırtına
  • Salı 27 ° / 16 ° Güneşli
  • Çarşamba 23 ° / 15 ° Güneşli

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş


Gaflet ve İhanet

Gaflet ve İhanet


“Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.”

Atatürk gençliğe hitabede bunları söylediğinde 20 Ekim 1927 tarihini gösteriyordu takvim yaprakları.

Aradan 94 yıl geçmiş ama bu sürede pek çok ihanetle ve gaflet içindekilerin hataları ile karşılaştı Türk Milleti.

***

Anlamakta zorlanan olabilir diye önce ihanet ve gaflet nedir açıklayalım.

Türk Dil Kurumuna ‘göre ihanet kelimesi;

- Hıyanet, hainlik
- Evlilikte, sevgide aldatma, sadakatsizlik
- Gerektiğinde yardımda bulunmama, bir kimsenin güvenini yok etme.

 

Gaflet kelime anlamı olarak dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık anlamlarına gelmektedir.

Bunlara ek olarak dalalet ise sapkınlık ve doğru yoldan ayrılmayı ifade etmektedir.

***

İhanet kelimesine bakıldığında temelinde bir kötü niyet vardır.

Hainin kafasında hainlik, zarar verme, yakıp yıkma vardır.

Gaflet ise daha masum görünür.

İyi niyetle ama sonuçlarını görememe, ayakta uyuma, bilgisizlik ve cahillik sebebiyle büyük zararlara sebep olmak sözkonusudur.

Öyle anlar olur ki gaflet ihanete ve felakete yol verir.

Gaflet ve ihanet kolkola yürürse telafi edilemez sonuçlara yol açar.

***

Ne diyordu MehmedÂkif:

Geçmişten adam hisse kaparmış.. Ne masal şe

Beş bin senelik kıssa hisse mi verdi?

Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?..

 

Anadolu coğrafyası zor bir coğrafya.

Bu coğrafyada hayatta kalmak için güçlü millet güçlü devlet olmak zorundayız.

Bunun olması için insanımızı;

Güçlü bir ahlakla, güçlü bir bilgi donanımı, güçlü bir adalet ve güçlü bir milli bilinç ile donatmalıyız.

***

Türk insanı uyanık olmalı.

Bu coğrafya tarihte işgalleri gördü, acıları yaşadı.

Bu millet ihaneti gördü.

Gaflet içinde olanların yaptıklarının ihanete eşdeğer sonuçlarını yaşadı.

 

Bu millet 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerini yaşadı.

Şeyh Sait ihanetini, Tunceli isyanını gördü.

ASALA/PKK ihanetini yaşadı, yaşamaya devam ediyor.

En son 15 Temmuz FETÖ ihanetini yaşadık.

 

Asrın ihanetine sebep olacak şekilde gaflete düşenler

Türk milletinin eli iki cihanda da yakanızda olacak.

 

Gençliğe hitabenin son sözleri ile bitirelim yazımızı…

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!