Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar


Osmaniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin Kurulması


OSMANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN KURULMASI

Sevgili Okurlar;

Daha önce ele aldığım “Osmaniye’ye Tıp Fakültesi Kurulması” başlıklı yazım, kamuoyu tarafından çok ilgi görmüş, tarafıma birçok olumlu mesaj iletilmiştir. Osmaniye’nin sağlık alanında yetişmiş bir tıp akademisyeni olarak bu durum beni çok mutlu etmiş ve bu konuda daha detaylı bir yazı kaleme almama vesile olmuştur. Temel amacım; memleketimizde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini arttıracak sağlık yatırımları hakkında hemşehrilerimizin dikkatini çekmek ve onları bilinçlendirmektir. Bunun bir Osmaniye sevdalısı olarak görevim ve memleketime karşı borcum olduğunu düşünüyorum.

Önceki yazımda daha çok “Üniversitemizde Tıp Fakültesi neden açılmalıdır?, Tıp Fakültesinin ilimize ve üniversitemize katkıları neler olacaktır?, Gerekli alt yapı nedir?” gibi önemli sorulara cevap vermeye çalıştım. Bu yazımda ise olaya daha farklı bir noktadan yaklaşacağım. 

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurulabilir mi?

Yakın zamanda, yeni açılan ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 900 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi yönetimini ziyaret etme fırsatı buldum. Değerli yönetim ekibine güzel misafirperverliği için çok teşekkür ederim. Hastanenin modern mimari yapısı ve büyüklüğü dikkatimi çekti. Ayrıca yönetim ekibinin bu büyük yatırımın öneminin farkında olması ve ekibin uyum içerisinde çalışması beni çok mutlu etti. Zamanla hastane kapasitesinin istenilen düzeyde olacağını ve ileri düzey özellikli sağlık hizmetinin sunulacağını düşünüyorum. 

Osmaniye Devlet Hastanesi’nin Bakanlığa bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (EAH) dönüştürülmesi mümkün müdür? 

Elbette mümkündür. Yatak kapasitesi ve toplam kapalı alanı açısından asgari şartları karşılamaktadır. Hastane yönetiminin, ilgili yönetmelikte belirtilen koşul ve şartları karşıladıklarına dair hazırladıkları detaylı müracaat dosyası ile Bakanlığın ilgili müdürlüğüne başvurması gereklidir. Bakanlık koşul ve standartlar açısından başvuruyu değerlendirerek uygun görür ise üçüncü basamak hastane (EAH) olarak basamaklandıracaktır. 

Peki EAH’nin ne gibi avantajları vardır?

Öncelikli olarak bir EAH üçüncü basamak bir sağlık hizmet sunucularıdır. Bu sağlık kurumları, ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren ve/veya eğitim ve araştırma hizmetlerinin verilebileceği altyapıya sahip üst düzey hastanelerdir. Bu hastanelerde il dışına hasta sevki azalmakta hatta il dışından hastalar kabul edilmektedir. Bu hastanelere bağımlılık rehabilitasyon merkezi, çocuk izlem merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, gebe okulu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi, obezite merkezi, kalp merkezi, kanser merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, ve benzeri birçok özellikli birim ilgili mevzuat çerçevesinde eklenebilir.

Bir EAH’de görev yapan uzman hekim kadro sayısı da daha fazladır. Erişkin ve çocuk tıpta uzmanlık yan dallarından asgari standartlarda uzman hekim sayısı ayrıca en az 2 katı hemşire-ebe kadrosu olmaktadır. Diğer bir önemli nokta, hastanenin toplam yoğun bakım yatak sayısı, toplam yatak sayısının %15’i veya üzerinde olmasıdır. Mevcut hastanede ise bu sayı kapasitenin oldukça üzerindedir. Sonuç olarak; bir EAH o ilde sunulan sağlık hizmetinin kalitesini arttırmakta, il dışına bağımlılığı azaltmakta ve sağlık hizmetine ulaşılabilirliği arttırmaktadır. Osmaniye EAH, il dışına sevk eden değil il dışından sevk alan bir hastane statüsüne kavuşabilir.

Bir EAH’de tıpta uzmanlık (asistan doktor) eğitimi mevcut mudur?

EAH’de tüm branşlardan akademisyenler (Dr.Öğr.Üyesi, Doç., Prof.) Bakanlığa veya Üniversiteye bağlı birer eğitici olarak görev alabilmektedir. Tıp öğrencisi eğitimi için Üniversite’ye bağlı bir Tıp Fakültesi gerekli iken asistan doktor yetiştirmek için Tıp Fakültesi kurulması gerekli değildir. İlimizin öncelikli talebi elbette uzun süredir beklenen Üniversitemize bağlı bir Tıp Fakültesi’nin kurulmasıdır. Ancak alternatif olarak, bu mümkün değilse, öncelikle Sağlık Bakanlığına bağlı bir EAH’ın kurulması, sonrasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) gibi bir üniversite ile afiliasyon (ortak kullanım) protokolünün yapılması da düşünülmesi gereken bir yöntemdir. Ayrıca birçok ilde örneği bulunan (Adana, Kayseri, Samsun vb) SBÜ’ye bağlı bir Tıp Fakültesi de kurulabilir. Dahası EAH’ın öncelikli olarak kurulması, YÖK tarafından Üniversite Tıp Fakültesi başvurusunun onaylanması durumunda Üniversitemiz ile olan afiliasyon sürecini daha da hızlandıracaktır. 

Kurulacak bir EAH’da öncelikli olarak akademik kadroların zenginleştirilmesi ve asistan eğitim kliniklerinin planlanması sağlanmalıdır. İlimizde hem ikinci basamak bir Devlet Hastanesi hem de üçüncü basamak bir EAH olabilecektir. Bu da sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve rekabeti arttıracaktır. Bu konuda paydaşların ortak bir karara bağlı olarak süreci yönetmesi ve gerekli planlamaları yapması memleketimiz için çok faydalı olacaktır. Sayın Rektör’ümüzü ziyaretimde Üniversitemize bağlı bir Tıp Fakülte’sinin açılma başvuru sürecinin olumlu sonuçlanacağı yönündeki inancı beni mutlu etmiştir. Osmaniye kamuoyu da bu mutlu haberi almak için sabırsızlanmaktadır.

Osmaniye’mize bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kazandırılması, isminin ilimizin manevi-kültürel değerlerini yansıtacak veya Devlet büyüklerini hatırlatacak şekilde değiştirilmesi çok yerinde olacaktır.

Selam ve saygılarımla, sağlıcakla kalın.

 

Doç. Dr. Ökkeş Hakan MİNİKSAR

S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Eğitim Görevlisi

  • Perşembe 27.6 ° / 12.7 ° Güneşli
  • Cuma 22.8 ° / 12.5 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cumartesi 22.7 ° / 11.7 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı