• Cumartesi 30.8 ° / 23.5 ° Bulutlar
  • Pazar 30.6 ° / 23.4 ° Bulutlar
  • Pazartesi 30.4 ° / 25 ° Bulutlar

Fatih Mustafa Olcay


Vergi Mevzuatında Sahte Belge Nedir? Mükellefler Açısından Yaptırımı Nelerdir?

Vergi Mevzuatında Sahte Belge Nedir? Mükellefler Açısından Yaptırımı Nelerdir?


Değerli okuyucular, ilk yazımızla sizlerin karşınızdayım. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bana bu fırsatı veren Osmaniye’mizin değerli şahsiyeti Bahri Çolpan Beye ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın İsrafil Avcı Beye teşekkürlerimi sunuyorum. Yazımızın konusu hepinizin bildiği üzere mükellefler açısından önem arz eden bir husus olan, sahte belgenin ne olduğu. Bu konuyla başlarken fırsat buldukça yazılarımla sizlerle olmayı umuyorum.

            Sahte belge, Vergi Usul Kanunu 359. Maddesinde açıklanmıştır. Buna göre sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, ismini almaktadır. İki mükellef arasında ticari işlem yok fakat fatura vb. belge düzenlenmiş ise bu belgeye “sahte belge”, halk arasındaki ismi ile “naylon fatura” denmektedir. Hiçbir ticari işlem olmadan sahte belgeyi düzenleyene maliye nazarında yapılacak tespitlerle sahte belge düzenleyicisi, kullanana ise sahte belge kullanıcısı adı verilmektedir. Sahte belge düzenlemek başlı başına vergi ödevini ortadan kaldırıcı ve kaçakçılık suçunu oluşturur bir unsurdur. Bunun yanında devlete karşı ödenmesi gereken vergiyi azalttığı için ahlâki olarak da sorunludur, denebilir. Bu sebeple sahte belge düzenleme fiilini gerçekleştiren kişi vergi mevzuatına göre kaçakçılık suçunu oluşturmuştur ve Vergi Usul Kanunu 359. Maddesinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılma hükmü verilmiştir.

            Sahte belge kullanma fiili ise düzenleyiciden alınan sahte belgenin yasal defterlere kayıt edilmesi ile vergiden indirim yapılması anlamına gelmektedir. Bu sebeple mükelleflerin sahte belge kullanma fiilinden kaçınması, halk arasındaki tabir ile fatura tutarının belli bir oranını ödemek şartı ile mal veya hizmet alışverişi olmadan sahte belge kullanmaması gerekmektedir.

            Mükellefler bazı durumlarda malı almalarına rağmen sahte belgeyi bilmeden kullanabilmektedirler. Bu işlem ise, düzenleyiciden mal alan mükellefin aldığı belgenin sahte olduğunu bilmeyişi anlamına gelmektedir. Bu işlemde mükellef, sahte belgeyi bilmeyerek kullanması sebebiyle vergi mevzuatına göre hakkında vergi suçu raporu düzenlenmemekte, mahkemeye sevk edilmemektedir. Maliye Bakanlığının kullanıcılar nezdinde getirmiş olduğu bu husus, belgeyi bilmeyerek kullananlar ve KDV’den indirim konusu yapanlar için hafifletici bir husustur.

            Mükellefler sahte belge kullandığını nereden bilecek?

            Doğası itibariyle ticaret her açıdan dikkat gerektirir bir zanaattır. Mükelleflerin mal aldığı firmaları tanıması ve mal aldığı firmanın güvenilir olup olmadığını bilmesi gerekir. Öyle ki Türk Ticaret Kanunu, “Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.” şeklinde hüküm vererek basiretli bir iş adamı olma şartını tacir olmanın şartları arasında saymış olup mükellefleri almış olduğu mal, hizmet ve mala ilişkin belgelerin doğruluğunu bilmekle mükellef kılmıştır. Bu açıdan yapılan ticari işlem ve bu işlemlere ilişkin belgeler açısından sorumluluk, mükellefin kendisindedir. Tacirlerimizin, ticaret erbaplarımızın dikkat etmesi gereken bir husustur.

            Maliyenin yakalarsa affetmeyeceği, sahte belge hususu kısaca budur. Keyifli okumalar.

            Fatih Mustafa Olcay Kimdir?

            Hazine Ve Maliye Bakanlığında yaklaşık dokuz (9) yıldır Vergi Müfettişi olarak görev yapan Fatih Mustafa Olcay, Osmaniye, Düziçi doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Düziçi’nde Düziçi İlköğretim Okulu ve ÇEAŞ Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Akademide Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden 2012 yılında mezun olmuştur. (2009-2012) 2013 Yılında Vergi Müfettişliği mesleğini kazanmıştır ve Mart 2014’te mesleğe başlamıştır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme Bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olup “Vergi Kaçakçılığını Önlemede Vergi Denetiminin Etkinliği: Vergi Müfettişleri Üzerine Bir Araştırma” konulu tez ile 2021 yılında mezun olmuştur. Hâlihazırda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kent Ve Çevre Bilimi alanında ikinci yüksek lisansını yapmaktadır. Görevine Ankara’da Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunda Vergi Müfettişi unvanı ile devam etmektedir.